70 osób przesiedlonych wewnętrznie otrzymało pomoc od fundacji „Tabor”!

Kolejnych 70 wewnętrznych przesiedleńców z Kramatorska, Pokrowska i Charkowa przyjęto w powiecie nowoarchangelskim, w obwodzie kirowogradzkim. Wszyscy otrzymali już pomoc humanitarną od Fundacji „TABOR”.

Parafianie Cerkwi Pokrowskiej Ukraińskiego Kościołu Prawosławnego we wsi Nerubajka w obwodzie kirowogradzkim wraz z opatem Wasilijem Dubiną rozdali uszkodzonym w wyniku działań wojennych paczki z żywnością, środkami higieny osobistej i chemią gospodarczą.

Dziękujemy parafii Cerkwi Pokrowskiej i osobiście księdzu Wasilijowi Dubinie za owocną współpracę i pomoc rannym!

Również dziękujemy Wam, Naszym drogim subskrybentom i przyjaciołom fundacji, za modlitwę i aktywny udział w zbieraniu darów! Niech Pan Bóg pomoże również Państwu, aby Wasz budżet rodzinny nie został uszczuplony, aby mógli Państwo pomóc wszystkim, którzy potrzebują pomocy w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie!

Podzielić się:
Przewiń do góry