Dom Miłosierdzia w Pochajowie otrzymał pomoc!

Wysłano pościel dla obłożnie chorych w Domu Miłosierdzia przy Ławrze Pochajowskiej.

Obecnie pod opieką abp Elisawety i sióstr zakonnych znajduje się 50 osób – niepełnosprawnych, sierot, ciężko chorych i starszych mnichów, a od początku wojny – wewnętrznych przesiedleńców.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Fundacja dostarczyła również ładunek humanitarny dla mieszkańców Domu Miłosierdzia. Nasza pomoc i wsparcie dla potrzebujących będzie kontynuowane.

Podzielić się:
Przewiń do góry