Projekt „100 nowych okien”: pomoc dla szpitala w Czernihowie

miasto Czernihów
20.04.2022

początek projektu

25.04.2022

koniec projektu

100%
€ 2 737

zebrane

Cel:
€ 2 737

niezbędny

Wesprzeć projekt:

Zakończone

Fundacja charytatywna „TABOR” zakupiła metalowo-plastikowe okna dla oddziałów intensywnej terapii i bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Czernihowie.

W marcu 2022 roku w epicentrum działań wojennych znalazł się Centralny Szpital Rejonowy w Czernigowie, w który uderzyły pociski i bomby, uszkadzając lub niszcząc jego budynki i infrastrukturę, a także wybijając prawie wszystkie szyby. Mimo to od początku oblężenia miasta lekarze i personel medyczny nie zaprzestali swojej pracy i nadal udzielali doraźnej pomocy medycznej wszystkim rannym, chorym i poszkodowanym żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). 

Aby szpital mógł dziś wznowić pełną działalność w zaadaptowanych pomieszczeniach, fundacja charytatywna „TABOR” zakupiła metalowo-plastikowe okna do oddziałów intensywnej terapii i chirurgii. 

WIDEO: o lekarzach i personelu medycznym szpitala w Czernihowie, którzy przez czterdzieści dni wraz z pacjentami i rannymi żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy byli pod ostrzałem, ratowali i dawali życie. Wywiady i wspomnienia lekarzy z czasów oblężenia. A także o zainstalowanych nowych oknach, dzięki którym oddział intensywnej terapii przywrócił pracę i zaczął przyjmować pacjentów.

Podzielić się:
Inne projekty
Aktualności
Przewiń do góry