Informacja o przekazaniu środków

Informacja o kwocie, terminie realizacji projektu oraz przekazaniu środków na projekty i działalność Funduszu Charytatywnego „ Tabor

Wysokość zbiórki charytatywnej na konkretny projekt oraz okres realizacji projektu są wskazane na stronie projektu, którą można wyświetlić klikając nazwę lub zdjęcie projektu.

Jeśli w terminie ustalonym na stronie internetowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” nie zebrano 100% wymaganej kwoty na Projekt/Program, Rada Nadzorcza Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” może zdecydować o zaprzestaniu zbierania funduszy na ten projekt. W przypadku podjęcia takiej decyzji Fundusz Charytatywny „ Tabor ” informuje o tym dobroczyńców Projektu/Programu poprzez publikację odpowiednich informacji na stronie internetowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powyższej publikacji Dobroczyńca, który przekazał Funduszowi Charytatywnemu „ Tabor ” swoje dane osobowe, według własnego uznania, może przekazać donację na cele charytatywne na dowolny inny Projekt/Program Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

W przypadku, gdy Dobroczyńca (w tym anonimowy) nie poinformował Fundusz Charytatywny „ Tabor ” o swojej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o zaprzestaniu zbierania funduszy, donacje na cele charytatywne są przekierowywane do innego Projektu/Programu na mocy decyzji Rady Nadzorczej uczestników Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

W przypadku, gdy donacje na cele charytatywne na Projekt/Program zebrano oraz Projekt/Program otrzymał status „Zakończony”, wszystkie kolejne donacje od Dobroczyńców, które nadal nadchodzą, są kierowane na działalność statutową Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” do późniejszego wykorzystania w innych Projektach/Programach Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

Kwota donacji nie podlega zwrotowi.

Przewiń do góry