Oferta publiczna w sprawie przekazania środków Funduszu Charytatywnego "Tabor"

Regulamin oferty jest wiążący dla wszystkich użytkowników serwisu.

1. Głównym przedmiotem działalności charytatywnej na stronie internetowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” jest projekt/program charytatywny. Użytkownicy serwisu (dalej — Dobroczyńcy), według własnego uznania, określają wielkość każdej donacji oraz Projekt/Program, do którego należy skierować każdą donację.

2. Środki przekazane przez Dobroczyńców są wpłacane na konta bankowe Funduszu Charytatywnego „ Tabor „. Przekazywanie donacji na cele charytatywne odbywa się za pomocą systemu płatności LiqPay (+ prowizja 2,75% kwoty donacji) lub za pomocą danych konta za pośrednictwem kasy dowolnego banku (+ prowizja bankowa).

3. Fundusz Charytatywny „ Tabor ” informuje Dobroczyńców każdego konkretnego Projektu/Programu o zakończeniu zbierania funduszy i jego realizacji poprzez publikację odpowiednich informacji na stronie internetowej Projektu/Programu. Po zakończeniu realizacji projektu Fundusz Charytatywny „ Tabor ” przekazuje raport na temat wykorzystania donacji na cele charytatywne, w tym na prośbę Dobroczyńcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany przez Dobroczyńcę, jeśli został podany na stronie Projektu/Programu). Informowanie niezarejestrowanych (anonimowych) Dobroczyńców odbywa się tylko poprzez upublicznienie informacji na stronie Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

4. Jeśli w terminie ustalonym na stronie internetowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” nie zebrano 100% wymaganej kwoty na Projekt/Program, Rada Nadzorcza Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” może zdecydować o zaprzestaniu zbierania funduszy na ten projekt. W przypadku podjęcia takiej decyzji Fundusz Charytatywny „ Tabor ” informuje o tym dobroczyńców Projektu/Programu poprzez publikację odpowiednich informacji na stronie internetowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

4.1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powyższej publikacji Dobroczyńca, który przekazał Funduszowi Charytatywnemu „ Tabor ” swoje dane osobowe, według własnego uznania, może przekazać donację na cele charytatywne na dowolny inny Projekt/Program Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

4.2. W przypadku, gdy Dobroczyńca (w tym anonimowy) nie poinformował Fundusz Charytatywny „ Tabor ” o swojej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych od opublikowania informacji o zaprzestaniu zbierania funduszy, donacje na cele charytatywne są przekierowywane do innego Projektu/Programu na mocy decyzji Rady Nadzorczej uczestników Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

5. W przypadku zebrania donacji na cele charytatywne na Projekt/Program, a Projekt/Program otrzymał status „Zakończony”, wszystkie kolejne donacje od Dobroczyńców, które nadal nadchodzą, są kierowane na działalność statutową Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” do późniejszego wykorzystania w innych Projektach/Programach Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

6. Donacje na cele charytatywne, które trafiają na konto Funduszu Charytatywnego „ Tabor ” bez podania celu (na przykład bez: numeru zamówienia i/lub nazwy projektu i/lub beneficjenta pomocy charytatywnej itp.) lub jeśli te informacje nie pozwalają na identyfikację celu donacji, są one zapisywane na poczet statutowej działalności Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

7. Każdy Dobroczyńca, zgadzając się z zasadami przekazywania środków Funduszowi Charytatywnemu „ Tabor „, zgadza się na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie swoich osobistych przez Fundusz Charytatywny „ Tabor ” zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” w celu realizacji Projektów/Programów i działalności statutowej Funduszu Charytatywnego „ Tabor „.

Przewiń do góry