„Świątynie naszego dzieciństwa”

Храми нашого дитинства

ZWYCIĘZCAMI Pierwszego Ogólnoukraińskiego Dziecięcego Konkursu Wideo „Świątynie Naszego Dzieciństwa” zostali:

W NOMINACJI „DRAMATURGIA” – ujawnienie tematu konkursu, tradycjonalizm, praca misyjna: teledysk: „Świątynia mojego dzieciństwa”, szkoła niedzielna Ioano-Bogosławskiego Kościoła na wsi Demydiwka diecezji rówieńskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

W NOMINACJI „KREATYW” – twórczość, nowe spojrzenie: teledysk „Polina Pawliwna zmienia zawód”, szkołą niedzielna Święto-Uspeńskiego Kościoła miasta Kostiantyniwka Gorlowskiej diecezji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

W NOMINACJI „ORYGINALNOŚĆ” – szczerość, oryginalność:

Klip wideo „Historia kościoła Wszystkich Świętych”, Szkoła Niedzielna Kościoła Wszystkich Świętych na wsi Anadol donieckiej diecezji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

NAGRODĘ „SYMPATIA PUBLICZNOŚCI” otrzymuje: Teledysk: „Droga Dobroci”, szkoła niedzielna przy kościele Święto-Pokrowskiego we wsi Pietrodolińsk diecezji odeskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. 1300 polubień od widzów do tej pracy.

NAGRODY:

Trzej zwycięzcy konkursu otrzymają laptopy Lenovo od Fundacji Charytatywnej „Tabor”, a nagrodą za sympatię publiczności i specjalną nagrodą od zespołu Fundacji będą głośniki bluetooth JBL Flip.

Wszystkie szkoły niedzielne, które nadesłały swoje prace, otrzymają Dyplom uczestnika konkursu.

„Świątynie naszego dzieciństwa”

Ogólnoukraiński dziecięcy konkurs wideo szkół niedzielnych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

Zasady postępowania

Ogólnoukraiński dziecięcy konkurs wideo szkół niedzielnych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego „Świątynie naszego dzieciństwa”

Termin otwarcia konkursu: 25.08.2020.

Data ogłoszenia wyników konkursu: 6 października 2020 r.

Termin nadsyłania prac wideo: od 25 sierpnia do 1 października 2020 r.

Miejsce: Kijów

Organizator konkursu: Fundacja Charytatywna „Tabor”

Opis konkursu: Konkurs wideo organizowany dla uczniów i nauczycieli dziecięcych parafialnych szkół niedzielnych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

– popularyzacja i różnorodność procesu edukacyjnego dziecięcych szkół niedzielnych;

– Zaangażowanie dzieci w życie kościelne i parafialne swoich kościołów;

– Duchowe oświecenie rówieśników poprzez opowieść o swojej wierze i swoim Kościele;

– Nagrywanie filmów wideo jako jedna z metod pracy misyjnej dzieci i głoszenia kazań o Kościele;

– Rozpoznawanie i zachęcanie młodych talentów wśród uczniów szkół niedzielnych.

2.1. Uczniów szkół niedzielnych wraz z nauczycielami i rodzicami zapraszamy do nakręcenia krótkiego filmu o swoim kościele i jego społeczności, a także o pracy parafialnej szkoły niedzielnej:

– Co jest niezwykłego i ciekawego w ich świątyni, jaka jest jej historia lub historia obszaru, na którym się znajduje;

– Dlaczego dzieci kochają swój kościół, jaki mają udział w jego życiu?

– Jakie są osobliwości procesu edukacyjnego i nauczania w ich szkołach niedzielnych.

2.2. Jak złożyć wniosek:

– Wypełnij obowiązkowy formularz zgłoszeniowy dla uczestników konkursu na stronie fundacji.

– Film należy przesłać na adres e-mail BF Favor blagfond.favor@gmail.com do 1 października 2020 r. włącznie.

– Film zgłoszony do udziału w konkursie musi posiadać tytuł i krótki opis fabuły, do jego prezentacji na kanale YouTube Fundacja Charytatywna „Tabor”.

– Filmy przesłane po 1 października 2020 r. nie wezmą udziału w konkursie.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane 6 października 2020 r. na stronie internetowej Fundacji Charytatywnej „Tabor”, a także na stronie Fundacji na Facebooku.

– Autorami fabuły filmiku są dzieci.

– W kadrze filmu muszą być obecni: rodzaj kościoła, uczniowie szkoły niedzielnej, opat kościoła.

– Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 3 minut.

4.1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Pierwszy etap konkursu trwa od 25 sierpnia do 1 października 2020 r. Przyjmowanie zgłoszeń i prac wideo do udziału w konkursie.

II etap konkursu od 1 października do 5 października 2020 r. – czas pracy jury, wyłonienie zwycięzców konkursu.

6 października 2020 – ogłoszenie zwycięzców konkursu.

4.2. Trzy najlepsze filmy zostaną nagrodzone. 

Funduszem nagród konkursu wideo „Świątynie naszego dzieciństwa” są trzy laptopy.

4.3. Wszystkie filmy zgłoszone do udziału w konkursie zostaną zamieszczone na kanale YouTube Fundacji Charytatywnej „Tabor”, a także na stronie Fundacji na Facebooku.

4.4. Prace wideo będą oceniane przez profesjonalne jury.

4.5. Oceniając prace wideo, członkowie jury będą również brać pod uwagę liczbę wyświetleń i polubień dla każdego wideo.

4.6. Zgłoszone prace wideo oceniane są według następujących kryteriów:

– zgodność filmu z podanym tematem konkursu „Świątynie naszego dzieciństwa” i jego ujawnienie;

– oryginalność prezentacji materiału wideo – ciekawy scenariusz, nietypowa fabuła;

– zgodność z powyższymi wymaganiami dla wideoklipu.

Podzielić się:
Przewiń do góry